Hungarian Slovak

Amega 1 Liter

Termék szerkesztése
Nyomtatás
Totális gyomirtó szer. Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények, évelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen, állományszárításra használható.
Leírás

Forgalmi kategória: III.

Felhasználható

Kultúra

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

É.v.i. (nap)

őszi búza, őszi és tavaszi árpa

évelő egy- és kétszikű gyomnövények

4,0-6,0

150-250

14

szántóföld, tarló

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
évelő egy- és kétszikű gyomnövények

2,0-3,0

4,0-6,0

150-250

előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

repce

állományszárítás

3,0-4,0

150-250

10

napraforgó, kukorica (takarmány)

állományszárítás

2,0-5,0

50-60 (légi)
150-250 (földi)

14 (kukorica)
10 (napraforgó, 2,0 l/ha)
14 (napraforgó, 5,0 l/ha)

szója

állományszárítás

3,0-5,0

150-250

10

szőlő, almatermésűek, csonthéjasok, héjas gyümölcsűek
(3 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
évelő egy- és kétszikű gyomnövények

2,0-3,0

4,0-6,0

150-200

előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

legelő, gyep

totális gyomirtás

4,0-6,0

250-300

erdészet
összes fafaj

totális gyom- és cserjeirtás

3,0-5,0

250-300

erdészet
luc-, erdei-, duglászfenyő
(telepítés után 2 évvel)

totális gyom- és cserjeirtás

3,0-5,0

250-300

erdészet
fakitermelés

sarjhajtások

3,5%
töménységben

300-400

mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek

totális gyom- és cserjeirtás

5,0-7,0

250-300

lucerna

arankairtás

0,5-0,7
ill.
0,2-0,3%

150-250

lakott területek, kiskertek

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
évelő egy- és kétszikű gyomnövények

2,0-3,0

4,0-6,0

250-300

Házikerti felhasználás esetén: 0,1–0,2 l Amega 10 liter vízhez a gyomosodástól függően.

 

Javasolt technológia

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulákfélék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Szántóföldi kultúrák esetében vetés előtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkalmazható a szer, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Tarlókezelés eseténévelő gyomnövények ellen, azok 15-30 cm-es nagyságakor, tarlóhántás után kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek – ahol ezt helyi rendelet nem tiltja – totális gyomirtására alkalmazható.

Lakott területek, kiskertek, temetők – ahol ezt helyi rendelet nem tiltja – totális gyomirtására alkalmazható.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően alkalmazható a készítmény.

Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában alkalmazható. Foltkezelés esetén 0,2-0,3%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelésesetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak az erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában, vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.

Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra. Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5%-os koncentrációban alkalmazható. Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban alkalmazható. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, fokozott elővigyázatossággal a két időpont között is lehet kezelni. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban: gyommentes állományban a kultúrára megadott alacsonyabb dózisban, elgyomosodott területen a magasabb dózisban kell alkalmazni.

A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.  

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében és szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

 

Kijuttatási tanácsok

Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedése idején kell alkalmazni, lehetőleg 30-40 cm-es növénymagasság mellett. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet permetezni az állományt. Ajánlott a 400-500 mikronos cseppméret használata, 25-50 csepp/cm2 fedettséggel.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

 

Forrás: www.farmit.hu

Biztonsági adatlap